5.2 JOUKKUEEN VARAINHANKINTA JA TALOUDENHOITO

5.2.1 PANKKITILI JA TILIN KÄYTTÖOIKEUS
Joukkueet saavat seuralta pankkitilin käyttöönsä, jolle seura antaa käyttöoikeuden, pankkitunnukset sekä Debit-kortin joukkueenjohtajalle.
JOUKKUEET SAAVAT KÄYTTÄÄ VAIN SEURAN JOUKKUEILLE KÄYTTÖÖN ANTAMAA PANKKITILIÄ.
Pankkitilien tiliotteet tulevat suoraan seuran toimistoon, joukkueenjohtaja pääsee valvomaan rahaliikennettä pankkitunnuksillaan nettipankissa.

5.2.2 RAHALIIKENNE
Kaikki joukkueen rahaliikenne tulee hoitaa pankkitilien kautta, käteiskassaa ei voi olla. Joukkueen rahat ja varusteet ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä.

5.2.3 KÄTEISNOSTOT
Kaikkiin käteisnostoihin tulee löytyä kuitit ja ylijääneet rahat tulee palauttaa joukkueen tilille.
Suosittelemme joukkueen pankkikortin käyttöä aina kun se vain on mahdollista.

5.2.4 KAUSIMAKSUT
Joukkueelle laaditaan joukkueenjohtajan ja seuran rahastonhoitajan toimesta taloussuunnitelma
Sekä määritellään kausimaksut siten, että ne kattavat kaikki joukkueen toiminnasta aiheutuvat kaikki kulut.

Kauden taloussuunnitelmassa varaudutaan myös kesäkauden toiminnan menoihin. Vanhemmissa ikäluokissa (B-A-jun) kesäajalle määritetään erillinen kausimaksu, joka peittää kesäkauden kulut. Näin siksi, että harjoitusryhmän vahvuus saattaa vanhemmissa junioreissa olla lopullisen joukkueen pelaajamäärää suurempi. Kesäkauden kausimaksu tulee kattaa kulut siihen asti kunnes joukkueet lopullisesti määritellään.

Seura laskuttaa pelaajien kausimaksut ja vastaa näiden maksujen valvonnasta, joukkueenjohtaja saa raportin maksuista ja on velvollinen muistuttamaan vanhempia erääntyneiden maksujen maksamisesta.


5.2.5 KIRJANPITO

Joukkueet eivät itse tee kirjanpitoa vaan se hoidetaan seuran toimesta tilitoimistossa.

Joukkue toimittaa edellisen kuukauden aikana kertyneet kirjanpitoon kuuluvat maksutositteet ja kuitit

Impivaaran jäähallissa sijaitsevaan seuran toimiston lokerikkoon, seuraavan kuukauden 9. päivään

mennessä. Touko-heinäkuun maksutositteet/kuitit toimitetaan vasta elokuussa.

Tilinpäätöksessä joukkueilla ei voi olla saamisia, eikä velkoja.

KAIKKIIN JOUKKUEEN PANKKITILILTÄ TAPAHTUVIIN TULOIHIN/MENOIHIN TULEE LÖYTYÄ

KUITTI/SELVITYS.

5.2.6 LASKUTUS
Seura laskuttaa kaikki seurasta ulospäin lähtevät laskut, joukkueilta saamiensa laskutustietojen
mukaisesti (pois lukien pelaajien kausimaksut).

Joukkueenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla toimisto@kiekko-67.fi laskutustarpeesta.

Tarvittavat tiedot:

– Laskutettava yritys, yhteisö, henkilö

– mahdollinen yhteyshenkilö

– laskutusosoite

– postitoimipaikka

– mahdollinen asiakkaan antama viite

– mistä laskutetaan

– summa

– sovittu laskutuspäivä, mikäli on erikseen sovittu.

5.2.7 TALKOOT
Talkoita yms. voi tehdä vain seuralle. Rahaa kerätään joukkueelle, ei yksittäiselle pelaajalle.
Mitään ”piikkejä” ei saa, eikä voi olla.
TALKOOTYÖOHJE

5.2.8 PELAAJAN SIIRTYMINEN JOUKKUEESTA TOISEEN SEURAN SISÄLLÄ
Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen, kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut on oltava suoritettuina vanhalle joukkueelle ennen siirtoluvan saamista. Pelaaja palauttaa kaikki vanhalta joukkueelta saamansa varusteet tai muun omaisuuden.

5.2.9 PELAAMISEN LOPETTAMINEN SEURASSA
Mikäli pelaaja kauden jälkeen ilmoittaa joukkueenjohtajalle kirjallisesti lopettamisestaan seurassa, pelaaja palauttaa kaikki seuralta ja joukkueelta saamansa varusteet ja maksaa kaikki erääntyneet maksut.

Mikäli pelaaja siirtyy kesken kauden toiseen seuraan tai lopettaa, kaikki pelaajasopimuksen mukaiset maksut, muut velvoitteet ja vastuut tulee olla suoritettu joukkueelle ja seuralle siirtopapereiden saamiseksi. Siirtopaperit tekee seuran siihen valtuuttama henkilö saatuaan kirjallisen lopettamisilmoituksen joukkueenjohtajalta. Kaikki pelaajan maksamat rahat, talkootyöosuus, ilmoitustulot ym. jäävät joukkueen tai seuran tilille.

5.2.10 KORVAUKSET

Joukkue ei voi maksaa minkäänlaisia korvauksia joukkueen toimihenkilöille, pelaajille, heidän vanhemmilleen tai muille ulkopuolisille henkilöille.

5.2.11 MYYNTITOIMINTA
Kiekko-67 juniorikiekko ry:n hallitus on päättänyt toistaiseksi kieltää kaiken joukkueiden suorittaman myyntitoiminnan, jolla rahoitetaan joukkueiden toimintaa. Tällaista myyntiä ovat mm. pesuaineet, sukat, makeiset, keksit, wc-/talouspaperit, ilotulitteet jne.  HALLITUKSEN PÄÄTÖS

5.2.12 JOUKKUEEN LOPPUMINEN
Kaikki varat jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty talkoilla tai jollakin muulla keinolla hankittu, ovat seuran omaisuutta joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Loppuvan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle.

 

5.2.13 JOUKKUEEN RAHAT JA OMAISUUS

Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu joukkueiden (= seuran) tilille, kerätty tai muuten hankittu, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä.

 

5.2.14 TALOUSASIOIHIN LIITTYVIEN ONGELMIEN RATKAISEMINEN

Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja tai yksittäisen pelaajan vanhempi kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran  toiminnanjohtajalta, joka selvittää asian ja antaa vastauksen.

Tarvittaessa talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja tai seuran puheenjohtaja ja seuran toiminnanjohtaja.

Tulkinnasta on mahdollisuus valittaa hallitukselle, joka tekee lopullisen ratkaisun asiassa.