Jäsenrekisterit uusiksi EU:n tietosuoja-asetuksen voimaan tullessa

Perjantaina 25.5.2018 voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa uusia lainsäädännöllisiä vaatimuksia jäsenrekisterien ylläpitämiseen.

Tämän johdosta siirrämme seuramme jäsenrekisterin uuteen palveluun, johon pelaajien/pelaajien huoltajien tulee rekisteröityä itse. Alle 18 vuotiaiden pelaajien vanhemmat vastaavat pelaajan tietojen antamisesta seuralle.

Täyttämällä jäsentietolomakkeen varmistutte siitä, että tietonne ovat jatkossa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimalla tavalla turvattuja ja pääsette itse päivittämään/tarkastelemaan niitä.

Siirry täyttämään jäsentietolomake