SEURA

2. SEURA

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-5 seuran kokouksessa valittua henkilöä. Hallitus käyttää seuran päätös– ja toimeenpanovaltaa. Hallitus käsittelee uusien joukkueiden perustamiset sekä tukee ja ohjaa joukkueiden toimintaa. Hallitus nimeää seuran luottamus- ja toimihenkilöt. Hallitus järjestää vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti seuran käytännön toiminnan, valvoo seuran taloutta ja valitsee valmennuspäällikön ehdotuksesta valmentajat joukkueille.

2.1 HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa joka toinen vuosi. Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä sekä edustaa seuraa ulospäin. Puheenjohtaja on seuran työntekijöiden esimies.Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena. Oto Toiminnanjohtaja toimii seuran konsernin taloudenhoitajana  sekä ohjeistaa joukkueita. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu operatiivisen toiminnan toteuttaminen. Oto valmennuspäällikön tehtäviin kuuluu valmennus- ja urheilutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

2.2 SEURAN ONGELMANRATKAISUELIN

Seuran hallitus nimeää ongelmanratkaisuelimen edustajat hallituskaudeksi kerrallaan. Siihen kuuluvat puheenjohtaja sekä 1-2 hallituksen jäsentä. Ongelmanratkaisuelin selvittää hallituksenpyynnöstä seuran sisäisiä ongelmia. Ongelmanratkaisuelin ei käsittele raha-asioista johtuvia ongelmia.