SEURAN TOIMINTA

3. SEURAN TOIMINTA

Kiekko-67:n käytännön valmennus- ja kilpailutoiminta tapahtuu ikäluokkajoukkueissa, F-A –juniorit. Jokainen joukkue vastaa omasta toiminnastaan seuran yleislinjojen mukaan itsenäisesti. Joukkue on velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä ja arvoja sekä muita hallituksen antamia ohjeita. Joukkueet saavat tukea toimintaansa seuran luottamus- ja toimihenkilöiltä.

Kiekko-67 juniorikiekko ry organisaatiokaavio

3.1 JOUKKUEET

Seura valitsee vastuuvalmentajan ja apuvalmentajat, -ohjaajat, joukkueenjohtajat sekä huoltajat. Joukkueissa ei ole rahastonhoitajia vaan taloushallinto tapahtuu seuran toimesta.
Tavoitteena on, että nuoremmissa, alle 10-vuotiaiden ikäluokissa olisi käytettävissä yksi ohjaaja 5-6 pelaajaa kohti. Vanhemmissa ikäluokissa vanhempien rooli ohjaajina pienenee ja joukkueille pyritään löytämään ulkopuolinen valmentaja.

Toimihenkilöt muodostavat joukkueen tukiryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Toimihenkilöt valitaan aina kaudeksi kerrallaan. Toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueissa. Seura kouluttaa toimihenkilöitä tarvittaessa sekä pitää tarvittaessa informatiivisia kokouksia, esim Jojo-kokous 1-2 krt / kausi.

Seuran hallitus vahvistaa vuosittain valmentaja- ja  joukkueenjohtaja valinnat.

Joukkueen kokous ja pelaajat sekä tekevät kauden alussa joukkueen toimintaa ohjaavat joukkueen pelisäännöt ja päättävät joukkueen toimintasuunnitelmasta. Joukkueen sääntöjen laatimisessa avustavat seuran valmennuspäällikkö ja hallituksen ko. ikäluokan vastaavat. Säännöt tehdään Nuoren Suomen ja SJL:n sääntömateriaalin pohjalta ja ne toimitetaan kauden alussa seuran toimistolle sekä jääkiekkoliittoon. Toimintaohjeista näet toimihenkilöiden tehävänkuvaukset.

3.1.2 VANHEMMAT

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Vanhemmilla on päävastuu toimihenkilöiden laatiman budjetin ja toimintasuunnitelman taloudellisesta toteutumisesta. Vanhemmat allekirjoittavat pelaajasopimuksen lapsen ollessa alle 18-vuotias. Lisäksi vanhemmat toimivat seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan, sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä, joukkueen yhteisiä pelisääntöjä sekä toimimaan niiden ja SJL:n sekä alueen sääntöjen mukaan. Osallistuvat joukkueen vapaaehtoistyöhön yhteisen harrastuksen hyväksi sekä ymmärtävät omalta osaltaan toiminnassaan lasten harrastustoiminnan periaatteet.

Pelaajien vanhemmilta edellytetään rakentavaa ja kannustavaa asennetta lasten harrastusta kohtaan. Arvostava käyttäytyminen tuomareita, vastustajia, näiden vanhempia sekä oman joukkueen jäseniä kohtaan on ensisijaisen tärkeää. Näitä periaatteita rikkovaa henkilöä kohtaan joukkue ja seuran hallitus voivat ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla joukkueen työrauha ja seuran maine voidaan palauttaa. Toimenpiteinä voidaan käyttää mm. puhuttelua, määräaikaista kieltoa osallistua joukkueen / seuran tilaisuuksiin tai muita kurinpidollisia ja ohjaavia toimia.

 

3.1.3 TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Joukkueen vanhempainkokous ja pelaajat tekevät kauden alussa joukkueen toimintaa ohjaavat joukkueen pelisäännöt ja päättävät joukkueen toimintasuunnitelmasta. Joukkueen sääntöjen laatimisessa avustavat seuran valmennuspäällikkö ja toiminnanjohtaja. Säännöt tehdään Nuoren Suomen ja SJL:n sääntömateriaalin pohjalta ja ne toimitetaan kauden alussa seuran toimistolle.

 

Mikä on sinun roolisi ?

PELAAJA VALMENTAJA ÄITI JA ISÄ
Pelaan jääkiekkoa, koska MINÄ haluan. En, koska vanhemmat tai valmentajat haluavat niin. Olen kohtuullien vaatimuksissani ja muistan, että pelaajillakin on muita mielenkiinnon kohteita. Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa.
Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä. Huolehdin siitä, että varusteeet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia sekä kaikille pelaajille sopivia. Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla.
Käyttäydyn maltillisesti. Tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman kaikilta. Teen kaikkeni, että kaikki pelaajat saavat yhtäläisen huomion. Opetan lapsilleni, että tärkeintä ei ole voittaminen, vaan parhaansa tekeminen.
Kunnioitan vastustajiani. Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia. Annan tunnustusta ottelussa tehdyille hyville suorituksille sekä oman joukkueen että vastustajan.
Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja. Koulutan itseäni valmentajana. En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.
Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä. Vähintään yhtä tärkeää on pitää hauskaa, kehittyä pelaajana, uusien ystävien saaminen ja parhaansa yrittäminen. Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa. En nöyryytä lastani, enkä huuda hänelle, kun hän tekee virheitä tai pelaa huonosti.
Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille. Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni. Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista.
Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua ja annan sille sen ansaitseman arvostuksen. Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa hyvän pelin edistämiseksi. Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasten vuoksi.

 

Joukkueen toimihenkilöiden tehtävakuvaukset löytyvät seuraavien linkkien kautta

3.1.3.1  Vastuuvalmentajat, Valmentajat
3.1.3.2  Joukkueenjohtajan tehtävänkuvaus
3.1.3.3  Huoltajat
3.1.3.4  Rahastonhoitaja (ei nimetä erikseen joukkueisiin)
   

3.1.4 TOIMIHENKILÖN RANKAISEMINEN

Pelitilanteissa tapahtuneesta rikkomuksesta liiton elimet voivat langettaa toimitsijakieltoja myös joukkueen toimihenkilöille. Toimitsijakiellon saanut henkilö ei saa osallistua joukkueen peleihin muuten kuin katsojana.